Sachthamkhao.com.vn là website chuyên cung cấp các loại sách tham khảo, sách chuyên đề... cho các em học sinh. Một khi đã tham gia website nghĩa là bạn đã đọc, hiểu, chấp nhận và tuân thủ những điều khoản dưới đây:

  Điều 1: Khi đăng ký tài khoản, bạn nên cung cấp đầy đủ thông tin về tên tuổi, địa chỉ, email,...

  Điều 2: Khách hàng có trách nhiệm phải tự mình bảo quản mật khẩu, nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, sachthamkhao.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. 

  Điều 3: Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu.

  Điều 4: Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của website (hack, cheat...). 

  Điều 5:

    Điều 6:

  Điều 7:

  Điều 8: Nghiêm cấm quảng bá bất kỳ sản phẩm nào khác trên diễn đàn mà không có sự đồng ý bằng văn bản của sachthamkhao.com.vn.


  sachthamkhao.com.vn có thể thay đổi, bổ sung hoặc sửa chữa thỏa thuận này bất cứ lúc nào và sẽ công bố rõ trên Website.